• Báo cáo: Cải tiến hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin...

  Báo cáo: Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVLvà cấp quản lý với mục đích xác định các vấn đề cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến Hệ thống Quản lý Thông tin tại TTDN và dòng thông tin giữa TTDN và các đơn vị chủ quản. HT sẽ là bước khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo nhằm từng bước đạt được mục đích trên. Mời các bạn...

   69 p caodangnghe 21/10/2014 40 0

 • Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển...

  Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển lưu thông tin giữa TTDT/DVVL và cấp quản lý trình bày nội dung về ma trận hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin, sơ đồ hệ thống báo cáo, các quy trình mẫu, mẫu kế hoạch hành động,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 21/10/2014 35 0

 • Chương trình đào tạo và phát triển nghề làm phân hữu cơ...

  Chương trình đào tạo và phát triển nghề làm phân hữu cơ sinh học quy mô hộ gia đình ở huyện Định Quán từ năm 2008-2010 trình bày thực trạng nghề làm phân hữu cơ sinh học hiện nay, thực trạng nghề làm phân hữu cơ sinh học tại huyện Định Quán, tính toán xác định nguồn kinh phí công trình, quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

   10 p caodangnghe 21/10/2014 34 0

 • Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ...

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ Mây tre - lá Định Quán trình bày về định hướng đầu tư, dự kiến các nhà đầu tư thuê mướn đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sau khi cơ sở hạ tầng của làng nghề xây dựng xong, tài chính - phân tích hiệu quả.

   6 p caodangnghe 21/10/2014 37 0

 • Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao...

  Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trình bày về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cấn Thơ giai đoạn 2005 - 2008, định hướng đào tạo nghề và việc làm cho lao động, tổ chức thực hiện.

   29 p caodangnghe 21/10/2014 35 0

 • Dạy nghề nước ngoài

  Dạy nghề nước ngoài phần 2: Một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài với mục đích tìm ra những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình phát triển có thể nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam, nhất là đối với những nước có ít nhiều quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội với Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử.

   15 p caodangnghe 21/10/2014 38 0

 • Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào...

  Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận mô hình hoạt động đào tạo nghề, phân tích các mô hình đào tạo nghề hiện tại, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động. Mời các bạn tham khảo.

   66 p caodangnghe 21/10/2014 36 0

 • Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định...

  Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định Quán từ năm 2008-2010 xây dựng đào tạo bồi dưỡng 3-4 cán bộ giáo viên là con em của nông dân có nhiệt tình tâm huyết với nghề,vừa vững về kiến thức,kỹ năng nghề vừa có kỹ năng phát triển cộng đồng, kỹ năng khởi sự kinh doanh gắn bó cùng ăn,cùng ở, cùng làm với học viên.

   19 p caodangnghe 18/10/2014 33 0

 • Báo cáo sơ kết Quyết định 65/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005

  Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   9 p caodangnghe 18/10/2014 35 0

 • Quyết định 65/2005/QĐ-UB năm 2005

  Quyết định 65/2005/QĐ-UB năm 2005 Ban hành Đề án Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với lao động bị thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung trình bày về một số hệ quả của quá trình thu hồi đất di dời giải toả do đô thị hóa chỉnh trang đô thị, mục tiêu giải pháp và kinh phí thực hiện đề...

   15 p caodangnghe 18/10/2014 35 0

 • Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

  Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản suất, di dời giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   3 p caodangnghe 18/10/2014 35 0

 • Hồ sơ thầu - Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí...

  Hồ sơ thầu - Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô trình bày về yêu cầu thủ tục đấu thầu, biểu mẫu đấu thầu, yêu cầu về cung cấp, yêu cầu về hợp đồng.

   108 p caodangnghe 18/10/2014 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật