• Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý...

  Nội dung Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước trình bày các kiến thức về văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quản lý hành chính Nhà nước, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p caodangnghe 15/10/2018 33 0

 • Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo...

  Dưới đây là Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo dục - Y tế trình bày khái quát về văn hóa, vai trò của văn hóa, quản lý Nhà nước về văn hóa, tư duy quản lý đông tây, thách thức quản lý nhà nước về văn hóa.

   23 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

 • Bài giảng chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động và...

  Bài giảng chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động và việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hóa gia đình trang bị các kiến thức về lao động và việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

   34 p caodangnghe 15/10/2018 17 0

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế dưới đây trình bày về xu thế toàn cầu hóa kinh tế, định nghĩa thị trường hiện đại, các nguyên tắc trong quản lý Nhà nước, phương thức quản lý Nhà nước về kinh tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước -...

  Dưới đây là Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước trình bày các kiến thức về: Quan niệm về kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, lý do kiểm soát đối với QLHCNN, các phương thức kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, hoạt động kiểm soát của các chủ thể đối với quản lý hành chính nhà nước.

   23 p caodangnghe 15/10/2018 19 0

 • Bài giảng Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính...

  Hãy tham khảo Bài giảng Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả trình bày các kiến thức về nền hành chính nhà nước, cải cách hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay, khái niệm cải cách hành chính. Mời các bạn tham khảo.

   22 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

 • Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước

  Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước trình bày khái quát về quyết định quản lý hành chính Nhà nước, yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước và hậu quả của chúng, nâng cao chất lượng ra quyết định quản lý hành chính Nhà nước.

   14 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh

  Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh giới thiệu đến người tham khảo một vài góc nhìn về tổ chức, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, tổ chức hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam, hiệu quả của các cơ quan HCNN.

   24 p caodangnghe 15/10/2018 27 0

 • Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước

  Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước với 3 nội dung cơ bản: Quản lý hành chính Nhà nước, nền hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực - hiệu lực - hiệu qủa quản lý hành chính Nhà nước.

   15 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà...

  Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước - TS. Nguyễn Thị Phượng với mục đích Làm rõ được sự vị trí, vai trò, chức năng của các CQ trong BMNN trên cơ sở nhận thức về NN, NNPQ. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQ trong BMNN. Phương thức tổ chức hoạt động của các CQ trong BMNN, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH và công dân.

   97 p caodangnghe 15/10/2018 18 0

 • Bài giảng chuyên đề 4: Pháp luật pháp chế XHCN

  Nội dung Bài giảng chuyên đề 4: Pháp luật pháp chế XHCN trình bày về khái niệm - vai trò - chức năng của PL trong HTPL nói chung - PLXHCN nói riêng; hệ thống PL, ngành luật; Các nguyên tắc của PL nhằm bảo đảm yêu cầu trật tự xã hội; Xây dựng, thực hiện và áp dụng PL; Pháp chế XHCN.

   68 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

 • Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công

  Nội dung Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công trình bày về những vấn đè chung về chính sách công, cơ sở hình thành và xây dựng chính sách công, triển khai thực hiện chính sách công. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật