• Chương trình đào tạo CVC - CVCC - Chuyên đề: Tài phán hành...

    Nội dung Chuyên đề: Tài phán hành chính trình bày nội dung về TTHC và luật TTHC Việt Nam, thẩm quyền xét xử tòa án hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia TTHC, thủ tục xét xử vụ án hành chính, biện pháp nâng cao hội đồng tài phán hành chính.

     63 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

  • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

    Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

     133 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật