• Tổng hợp các câu hỏi và đáp án thi Công chức Nhà nước

    Tổng hợp các câu hỏi và đáp án thi Công chức Nhà nước trình bày về Nhà nước pháp quyền, quyền lực Nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật, nội dung hành chính Việt Nam, nền hành chính Nhà nước,... Tham khảo để chuẩn bị kỳ thi đạt kết quả cao.

     31 p caodangnghe 15/10/2018 40 0

  • Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc...

    Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc Hiếu giới thiệu đến người tham khảo phân cấp quản lý đô thị Việt Nam, chính sách phát triển và quản lý đô thị, khái niệm đô thị hóa, đô thị hóa trong khu vực và trên thế giới, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa Việt Nam.

     19 p caodangnghe 15/10/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật