• Bài giảng chuyên đề 4: Pháp luật pháp chế XHCN

  Nội dung Bài giảng chuyên đề 4: Pháp luật pháp chế XHCN trình bày về khái niệm - vai trò - chức năng của PL trong HTPL nói chung - PLXHCN nói riêng; hệ thống PL, ngành luật; Các nguyên tắc của PL nhằm bảo đảm yêu cầu trật tự xã hội; Xây dựng, thực hiện và áp dụng PL; Pháp chế XHCN.

   68 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

 • Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước

  Dưới đây là 10 Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước kèm đáp án với các câu hỏi về công tác thanh tra đánh giá hoạt động sư phạm của 1 giáo viên, luật giáo dục PTTH, chiến lược giáo dục 2009 - 2020, nền giáo dục Việt Nam thế kỉ 21, nghĩa vụ cán bộ công chức, bộ máy Nhà nước CHXHCNVN.

   17 p caodangnghe 15/10/2018 12 1

 • Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính - Kèm đáp án

  Hãy tham khảo Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính dưới đây kèm đáp án với 66 câu hỏi tự luận sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập, làm việc.

   51 p caodangnghe 15/10/2018 13 0

 • Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công

  Nội dung Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công trình bày về những vấn đè chung về chính sách công, cơ sở hình thành và xây dựng chính sách công, triển khai thực hiện chính sách công. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Chương trình đào tạo CVC - CVCC - Chuyên đề: Tài phán hành...

  Nội dung Chuyên đề: Tài phán hành chính trình bày nội dung về TTHC và luật TTHC Việt Nam, thẩm quyền xét xử tòa án hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia TTHC, thủ tục xét xử vụ án hành chính, biện pháp nâng cao hội đồng tài phán hành chính.

   63 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

 • Bài giảng chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính...

  Bài giảng chuyên đề 5: Luật hành chính và xét xử hành chính - TS. Nguyễn thị phượng trình bày nội dung về khái quát chung về luật hành chính, quan niệm chung, đối tượng của luật hành chính, một số chế định cơ bản của luật hành chính, xét xử hành chính - tài phán hánh chính. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   71 p caodangnghe 15/10/2018 9 0

 • Quyết định số 4969/QĐ-BHXH

  Quyết định số 4969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p caodangnghe 15/10/2018 11 0

 • Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008

  Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.

   9 p caodangnghe 15/10/2018 11 0

 • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

  Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

   133 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

 • Giáo trình Quản lý Nhà nước

  Giáo trình Quản lý Nhà nước dưới đây gồm 8 bài. Nội dung trình bày về Nhà nước trong hệ thống XHCN, bộ máy nhà nước và các cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước, quản lý Nhà nước và vấn đề đổi mới QLNN hiện nay, cán bộ công chức Việt Nam theo pháp luật hiện hành, văn bản quản lý Nhà nước,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 15/10/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật