• Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 2

  Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 2 mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 3

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 3.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo...

  Dưới đây là Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo dục - Y tế trình bày khái quát về văn hóa, vai trò của văn hóa, quản lý Nhà nước về văn hóa, tư duy quản lý đông tây, thách thức quản lý nhà nước về văn hóa.

   23 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

 • Bài giảng chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động và...

  Bài giảng chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về lao động và việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hóa gia đình trang bị các kiến thức về lao động và việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

   34 p caodangnghe 15/10/2018 17 0

 • Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc...

  Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc Hiếu giới thiệu đến người tham khảo phân cấp quản lý đô thị Việt Nam, chính sách phát triển và quản lý đô thị, khái niệm đô thị hóa, đô thị hóa trong khu vực và trên thế giới, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa Việt Nam.

   19 p caodangnghe 15/10/2018 14 0

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế

  Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế dưới đây trình bày về xu thế toàn cầu hóa kinh tế, định nghĩa thị trường hiện đại, các nguyên tắc trong quản lý Nhà nước, phương thức quản lý Nhà nước về kinh tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước -...

  Dưới đây là Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước trình bày các kiến thức về: Quan niệm về kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, lý do kiểm soát đối với QLHCNN, các phương thức kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, hoạt động kiểm soát của các chủ thể đối với quản lý hành chính nhà nước.

   23 p caodangnghe 15/10/2018 19 0

 • Bài giảng Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính...

  Hãy tham khảo Bài giảng Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả trình bày các kiến thức về nền hành chính nhà nước, cải cách hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay, khái niệm cải cách hành chính. Mời các bạn tham khảo.

   22 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

 • Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước

  Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước trình bày khái quát về quyết định quản lý hành chính Nhà nước, yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước và hậu quả của chúng, nâng cao chất lượng ra quyết định quản lý hành chính Nhà nước.

   14 p caodangnghe 15/10/2018 23 0

 • Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh

  Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh giới thiệu đến người tham khảo một vài góc nhìn về tổ chức, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, tổ chức hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam, hiệu quả của các cơ quan HCNN.

   24 p caodangnghe 15/10/2018 27 0

 • Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước

  Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước với 3 nội dung cơ bản: Quản lý hành chính Nhà nước, nền hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực - hiệu lực - hiệu qủa quản lý hành chính Nhà nước.

   15 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà...

  Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước - TS. Nguyễn Thị Phượng với mục đích Làm rõ được sự vị trí, vai trò, chức năng của các CQ trong BMNN trên cơ sở nhận thức về NN, NNPQ. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQ trong BMNN. Phương thức tổ chức hoạt động của các CQ trong BMNN, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH và công dân.

   97 p caodangnghe 15/10/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật