• Phiếu khảo sát nhu cầu Chương trình cao học

  Phiếu khảo sát nhu cầu Chương trình cao học với mục đích mong muốn tìm hiểu hiện trạng tổ chức giảng dạy “Phương pháp nghiên cứu khoa học” trong các chương trình đào tạo sau đại học ở các trường đại học Việt Nam, đặc biệt trong các chuyên ngành kĩ thuật và khoa học tự nhiên.

   6 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

 • Phiếu đánh giá khóa học: Dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt...

  Phiếu đánh giá khóa học: Dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi về kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được trong quá trình học, đồng thời để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường cao đẳng SPKT Vĩnh Long.

   4 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

 • Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho cán bộ quản lí doanh...

  Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho cán bộ quản lí doanh nghiệp có sử dụng học viên đã học nghề ở các TTDN được khảo sát với mục đích đưa ra các giải pháp khoa học để hỗ trợ các TTDN nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.

   2 p caodangnghe 05/09/2018 19 0

 • Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho cán bộ quản lý và giáo...

  Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu ở các TTDN nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo của các TTDN công lập nhằm đưa ra các giải pháp khoa học để hỗ trợ các TTDN.

   6 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

 • Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho học viên đã tốt nghiệp...

  Nhằm đưa ra các giải pháp khoa học để hỗ trợ các TTDN nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề. Dưới đây là Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho học viên đã tốt nghiệp ở các TTDN. Mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

 • Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành chính quyền địa phương và...

  Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành chính quyền địa phương và đoàn thể có sử dụng học viên đã học nghề ở các TTDN được khảo sát nhằm đưa ra các giải pháp khoa học để hỗ trợ các TTDN nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.

   2 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

 • Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho lãnh đạo, cán bộ quản...

  Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho lãnh đạo, cán bộ quản lí, giáo viên ở các TTDN với mục đích đưa ra các giải pháp khoa học để hỗ trợ và nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.

   6 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

 • Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho học viên đang học nghề...

  Phiếu trưng cầu ý kiến - Dành cho học viên đang học nghề tại các Trung tâm dạy nghề nhằm đưa ra các giải pháp khoa học để hỗ trợ các TTDN nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.

   2 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

 • Phiếu lấy ý kiến Sinh viên tốt nghiệp (Dành cho cựu sinh...

  Phiếu lấy ý kiến Sinh viên tốt nghiệp (Dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp đã đi làm) nhằm thu thập ý kiến đóng góp của sinh viên tốt nghiệp để đánh giá đúng mức độ thích ứng sản phẩm đào tạo của trường với nhu cầu của thị trường lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường.

   4 p caodangnghe 05/09/2018 19 0

 • Phiếu lấy ý kiến về khóa học

  Phiếu lấy ý kiến về khóa học này với mục đích nhằm điều chỉnh các khóa bồi dưỡng sư phạm tiếp theo được tốt hơn.

   1 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

 • Phiếu khảo sát: Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo...

  Phiếu khảo sát: Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo nghề của các trường CĐ nghề, TC nghề (Dành cho cơ sở dạy nghề) đánh giá thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và sau đó nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo.

   5 p caodangnghe 05/09/2018 18 0

 • Phiếu lấy ý kiến doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng...

  Phiếu lấy ý kiến doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng của sinh viên nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi của doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên thực tập về kiến thức, kỹ năng của sinh viên qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

   3 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật