• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nhận thức được phương pháp đúng đắn trước khi thực hiện một bài báo cáo về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết được các trình tự và các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo khoa học đúng quy cách và đạt kết quả cao.

   200 p caodangnghe 19/12/2013 47 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS Phương Kỳ Sơn

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học; các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học. Đây là tài liệu bổ ích cho sinh viên trong việc làm luận văn, luận án, báo cáo.

   173 p caodangnghe 19/12/2013 43 0

 • Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

  Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học giúp bạn có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình làm đề tài nghiên cứu khoa học.

   4 p caodangnghe 22/10/2018 40 0

 • Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa...

  Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục giới thiệu một vài cách lập bảng thống kê, xử lý đơn giản. Mời các bạn tham khảo.

   13 p caodangnghe 23/10/2018 38 0

 • Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục...

  Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục gồm 6 chương với các nội dung: những cơ sở chung về khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu và soạn đề cương nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, xử lý thông tin, công bố và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục.

   77 p caodangnghe 19/12/2013 38 0

 • Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu

  Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu trang bị các kiến thức về việc chọn mẫu, tính ngẫu nghiên trong trong chọn mẫu, nguyên tắc ngẫu nhiên hóa. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 37 1

 • Nghiên cứu khảo sát

  Mục đích của Nghiên cứu khảo sát là tìm hiểu các thành viên trong tập hợp đối tượng nghiên cứu bị ảnh hưởng như thế nào (thể hiện thông qua các biến số phụ thuộc như: Thành quả hứng thú với một môn học, thời gian tập trung, động lực, nhận thức và thái độ của CBCNV, giáo viên và học sinh đối với trường học, đánh giá các tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện bảo đảm chất...

   86 p caodangnghe 23/10/2018 37 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Lê Văn Hảo

  Cuốn sách Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chính: khái niệm và trình tự trong khoa học và nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học định lượng, các phương pháp nghiên cứu khoa học định tính, xử lý và phân tích số liệu, viết các tài liệu khoa học.

   41 p caodangnghe 19/12/2013 37 0

 • Chọn đề tài trong Nghiên cứu khoa học giáo dục

  Vấn đề nghiên cứu là điều chưa biết, hoặc chưa biết thấu đáo về bản chất, là một câu hỏi cần giải đáp trong nghiên cứu. Từ vấn đề nghiên cứu này sẽ nảy sinh đề tài khoa học. hãy tham khảo tài liệu Chọn đề tài trong Nghiên cứu khoa học giáo dục để nắm bắt nội dung chi tiết.

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 1

 • Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục

  Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục trình bày nội dung về một số điểm cơ bản về phương pháp điều tra, hình thức câu hỏi trong điều tra bằng an-két, kỹ thuật thiết kế phiếu phỏng vấn, một số vấn đề khác cần lưu ý trong phương pháp điều tra, phương pháp trình bày bảng thống kê và xử lý số liệu.

   24 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu các nội dung: hệ thống một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, một số hướng dẫn cụ thể trong nghiên cứu khoa học, một vài tiếp cận trong thực tiễn nghiên cứu khoa học. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên trong viêc viết khóa luận, báo cáo khoa học.

   204 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Xác định nội dung khảo sát đánh giá

  Mẫu Xác định nội dung khảo sát đánh giá với các nội dung: Mục tiêu chính sách và chất lượng, điều kiện đàm bào chất lượng, công tác quản lý chất lượng đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật