• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Thị Thu Hà

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế do Nguyễn Thị Thu Hà nghiên cứu với đề tài: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao...

   112 p caodangnghe 04/08/2018 28 3

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Trung Thành

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của Nguyễn Trung Thành với đề tài: Một số giải pháp về đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Định Quán- tỉnh Đồng Nai trình bày về cơ sở lý luận về đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng đào tạo nghề trên địa bàn huyện Định Quán, một số giải pháp đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu...

   121 p caodangnghe 04/08/2018 27 2

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục - Phan Thị Minh Tâm

  Luận văn Thạc sĩ giáo dục của Phan Thị Minh Tâm với đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam trình bày nội dung về chất lượng và chất lượng đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo, thực trạng quản lý và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo...

   116 p caodangnghe 04/08/2018 27 2

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu các nội dung: hệ thống một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, một số hướng dẫn cụ thể trong nghiên cứu khoa học, một vài tiếp cận trong thực tiễn nghiên cứu khoa học. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên trong viêc viết khóa luận, báo cáo khoa học.

   204 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về...

  Mục tiêu Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật là trao đổi, nâng cao nhận thức của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về chính sách, pháp luật đối với người tàn tật/khuyết tật. Lấy ý kiến của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến dự án Luật người tàn tật/khuyết...

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 2

 • Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên mô tả được các loại bảng, biểu sử dụng trình bày kết quả; sử dụng được bảng biểu thích hợp trong trình bày kết quả nghiên cứu. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên để có bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh động, trực quan.

   24 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường...

  Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam của PGS. TS. Phan Văn Kha gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế, thực trạng mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực trình độ TCCN ở Việt Nam và kinh nghiệm một số...

   216 p caodangnghe 04/08/2018 15 1

 • Báo cáo chuyên đề: Quản lý nhà trường GDNN ở một số...

  Báo cáo chuyên đề: Quản lý nhà trường GDNN ở một số nước châu Á-TBD, châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam dưới đây trình bày các kiến thức về quản lý và sự chuyển đổi của các mô hình quản lý, nhà trường và các mô hình quản lý nhà trường, quản lý nhà trường GDNN ở một số nước trên thế giới,... Mời các bạn tham khảo.

   113 p caodangnghe 22/10/2018 20 1

 • Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật - Đặng Văn...

  Dưới đây là Luận án thạc sĩ khoa học với đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và những giải pháp nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình bày về hiện trạng ngành dạy nghề Việt Nam và xu hướng phát triển, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những giải pháp nhằm phát triển công...

   66 p caodangnghe 04/08/2018 23 1

 • Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

  Hãy tham khảo Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trình bày về tên đề tài, thời gian thực hiện, chủ nhiệm đề tài, cán bộ tham gia nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu đề tài, nội dung thực hiện đề tài.

   5 p caodangnghe 22/10/2018 24 1

 • Quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu...

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội - ThS. Đỗ Văn Tuấn trình bày nội dung về quản lý đào tạo trong các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội, một số biện pháp quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

   8 p caodangnghe 22/10/2018 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật