• Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu - PGs. Phạm Văn Kim

  Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu trình bày về ý tưởng để chọn đề tài nghiên cứu, cách xây dựng đề cương nghiên cứu, các loại đề cương nghiên cứu, đề cương nghiên cứu tổng quát, đề cương chi tiết. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Bài giảng chương 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên...

  Bài giảng chương 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học dưới đây trình bày thế nào là đề cương nghiên cứu khoa học, phân loại đề cương nghiên cứu khoa học, phương pháp xây dựng câu hỏi nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - ThS....

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính trình bày về cấu trúc tổng quát một đề tài KHGD, phần mở đầu cho một đề tài KHGD, phân biệt khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong đề tài KHGD, điều cần lưu ý khi đặt tên đề tài KHGD, giả thuyết nghiên cứu trong đề tài KHGD, các phán đoán thông dụng khi viết giả thuyết...

   29 p caodangnghe 05/09/2018 28 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học này nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 23 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Kinh tế quốc dân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về khái niệm nghiên cứu khoa học, phương pháp diễn dịch, phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

   31 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Bài giảng Cách viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu - Bài...

  Bài giảng Cách viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu bài 3: Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết với mục tiêu giúp người học hiểu được các khái niệm cơ sở về lý thuyết và tầm quan trọng của cơ sở lý thuyết đối với nghiên cứu, các cách thức tìm kiếm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu, quá trình thực hiện tìm kiếm và nghiên cứu các văn bản từ nguồn tài...

   7 p caodangnghe 18/08/2018 7 0

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoảng Văn Luân

  Mục tiêu sau khi học xong bài: Lịch sử tư tưởng quản lý sinh viên có thể hiểu hơn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử tư tưởng quản lý, tham khảo các cách phân kì lịch sử tư tưởng quản lý trong đó có quan điểm phân kì của chúng tôi, nắm được những nét lớn về hoàn cảnh ra đời đặc điểm cơ bản của tư tưởng quản lý của các thời kì lịch sử, hiểu...

   203 p caodangnghe 04/08/2018 26 0

 • Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên mô tả được các loại bảng, biểu sử dụng trình bày kết quả; sử dụng được bảng biểu thích hợp trong trình bày kết quả nghiên cứu. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên để có bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh động, trực quan.

   24 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn...

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chủ yếu: đại cương về nghiên cứu khoa học, vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, cơ sở lí luận của đề tài, trình bày và thuyết trình luận văn khoa học.

   39 p caodangnghe 19/12/2013 26 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, cách viết một báo cáo khoa học, đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học, một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học, bài tập lớn môn học.

   28 p caodangnghe 19/12/2013 31 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Lê Văn Hảo

  Cuốn sách Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chính: khái niệm và trình tự trong khoa học và nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học định lượng, các phương pháp nghiên cứu khoa học định tính, xử lý và phân tích số liệu, viết các tài liệu khoa học.

   41 p caodangnghe 19/12/2013 37 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nhận thức được phương pháp đúng đắn trước khi thực hiện một bài báo cáo về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết được các trình tự và các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo khoa học đúng quy cách và đạt kết quả cao.

   200 p caodangnghe 19/12/2013 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật