• Tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất...

  Mời các bạn tham khảo bài tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập trình bày nội dung về cơ sở lý luận về chất lượng chất lượng đào tạo chất lượng đào tạo nghề kiểm định chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng hệ thống bảo đảm chất lượng các điều kiện bảo đảm chất...

   42 p caodangnghe 18/08/2018 8 0

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2018 20 0

 • Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn...

  Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1945-1975 thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp Việt Nam chính quy Việt Nam chính quy trong kháng chiến chống Pháp & chống Mỹ (ở miền Bắc).

   18 p caodangnghe 09/05/2018 18 0

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với đề tài "Lịch sử & hình ảnh lịch sử trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai”. Mục đích của bài tiều luận này nghiên cứu lịch sử của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với...

   22 p caodangnghe 09/05/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật