• Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu - PGs. Phạm Văn Kim

  Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu trình bày về ý tưởng để chọn đề tài nghiên cứu, cách xây dựng đề cương nghiên cứu, các loại đề cương nghiên cứu, đề cương nghiên cứu tổng quát, đề cương chi tiết. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Báo cáo đề cương luận án Tiến sĩ: Quản lý chất lượng...

  Báo cáo đề cương luận án Tiến sĩ: Quản lý chất lượng đào tạo của các trung tâm dạy nghề công lập với mục đích xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp quản lí chất lượng đào tạo của các TTDN công lập, nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng ĐNB.

   43 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - ThS....

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính trình bày về cấu trúc tổng quát một đề tài KHGD, phần mở đầu cho một đề tài KHGD, phân biệt khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong đề tài KHGD, điều cần lưu ý khi đặt tên đề tài KHGD, giả thuyết nghiên cứu trong đề tài KHGD, các phán đoán thông dụng khi viết giả thuyết...

   29 p caodangnghe 05/09/2018 28 0

 • Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học - PGS. Phạm Văn Kim

  Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học đó là: Chọn đề tài nghiên cứu, tra cứu tư liệu, lập đề cương nghiên cứu, đăng ký xin kinh phí và bảo vệ đề cương, tiến hành thí nghiệm, phân tích số liệu và tổng kết thí nghiệm, viết bài báo khoa học, viết luận văn tốt nghiệp, trình bày chuyên đề trước đám đông (seminar), viết bài chuyên khảo.

   9 p caodangnghe 05/09/2018 24 0

 • Kiểm chứng giả thuyết khoa học - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Kiểm chứng giả thuyết khoa học trình các nội dung kiến thức về khái niệm giả thuyết khoa học, khái niệm kiểm chứng giả thuyết, phương pháp chứng minh giả thuyết, phương pháp bác bỏ giả thuyết. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung.

   18 p caodangnghe 05/09/2018 22 0

 • Đánh giá đề cương nghiên cứu - PGS. Phạm Văn Kim

  Đánh giá đề cương nghiên cứu với các nội dung chính sau: Phương pháp và phương tiện áp dụng, tính xuyên suốt và tính liên ngành, tính thời sự và thời gian thực hiện đề tài, kết quả dự kiến, trình độ của tác giả, kinh phí. Mời các bạn đón đọc.

   13 p caodangnghe 05/09/2018 25 0

 • Báo cáo chuyên đề: Phương pháp thu thập thông tin

  Dưới đây là báo cáo chuyên đề: Phương pháp thu thập thông tin trình bày về cách phân loại thông tin nghiên cứu, phương pháp tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thi thực nghiệm,.... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.

   54 p caodangnghe 19/08/2018 20 0

 • Báo cáo xemina nội dung Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên - GVHD:...

  Báo cáo xemina nội dung Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên trình bày nội dung về chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, tính ngẫu nhiên, nguyên tắc ngẫu nhiên hóa, cỡ của mẫu,... Tham khảo tài liệu đề nắm bắt chi tiết nội dung,

   13 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Báo cáo Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên...

  Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học trình bày về các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch thực hiện, các nguồn tài liệu, cấu trúc của một báo cáo khoa học, kiểu trình bày.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Báo cáo Kiểm chứng giả thuyết khoa học - GVHD: TS. Nguyễn Văn...

  Báo cáo Kiểm chứng giả thuyết khoa học trình bày về kiểm chứng giả thuyết, phương pháp chứng minh giả thuyết, phương pháp chứng minh, chứng minh gián tiếp, chứng minh phân liệt, phương pháp bác bỏ giả thuyết.

   18 p caodangnghe 18/08/2018 24 0

 • Đề cương Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS....

  Dưới đây là Đề cương Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trình bày các khái niệm và bản chất logic của nghiên cứu khoa học (NCKH), phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, thu thập và định hướng xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài, hướng dẫn cách viết, trình bày luận văn thạc sĩ và kỹ năng thuyết trình.

   12 p caodangnghe 18/08/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật