• Phiếu đánh giá khóa học: Dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt...

    Phiếu đánh giá khóa học: Dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi về kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được trong quá trình học, đồng thời để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường cao đẳng SPKT Vĩnh Long.

     4 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật