• Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên...

  Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ/TTg, căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC, căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Số:162 /SGDĐT-VP

  Tài liệu "Số:162/SGDĐT-VP" hướng dẫn việc đăng ký và chấm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành. Mời các bạn tham khảo!

   10 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về...

  Mục tiêu Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật là trao đổi, nâng cao nhận thức của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về chính sách, pháp luật đối với người tàn tật/khuyết tật. Lấy ý kiến của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến dự án Luật người tàn tật/khuyết...

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 2

 • Xác định nội dung khảo sát đánh giá

  Mẫu Xác định nội dung khảo sát đánh giá với các nội dung: Mục tiêu chính sách và chất lượng, điều kiện đàm bào chất lượng, công tác quản lý chất lượng đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa...

  Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục giới thiệu một vài cách lập bảng thống kê, xử lý đơn giản. Mời các bạn tham khảo.

   13 p caodangnghe 23/10/2018 38 0

 • Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục

  Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục trình bày nội dung về một số điểm cơ bản về phương pháp điều tra, hình thức câu hỏi trong điều tra bằng an-két, kỹ thuật thiết kế phiếu phỏng vấn, một số vấn đề khác cần lưu ý trong phương pháp điều tra, phương pháp trình bày bảng thống kê và xử lý số liệu.

   24 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Nhóm các phương pháp khảo sát thực tiễn trong nghiên cứu KHGD

  Các PPNC thường được sử dụng bao gồm: PPNC lí luận, nhóm các PPNC thực tiễn (PP Khảo sát bằng phiếu hỏi, PP tổng kết thực tiễn, PPNC điển hình…), PP dự báo, PP chuyên gia, PP thống kê toán học, PP thực nghiệm sư phạm, PP mô hình hóa (như mô hình hoạt dộng, mô hình nhân cách, mô hình đào tạo, mô hình giáo viên, mô hình quản lí…), PPNC sản phẩm. Trong đó nhóm các PP khảo sát thường xuyên...

   7 p caodangnghe 23/10/2018 34 0

 • Nghiên cứu khảo sát

  Mục đích của Nghiên cứu khảo sát là tìm hiểu các thành viên trong tập hợp đối tượng nghiên cứu bị ảnh hưởng như thế nào (thể hiện thông qua các biến số phụ thuộc như: Thành quả hứng thú với một môn học, thời gian tập trung, động lực, nhận thức và thái độ của CBCNV, giáo viên và học sinh đối với trường học, đánh giá các tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện bảo đảm chất...

   86 p caodangnghe 23/10/2018 37 0

 • Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu

  Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu trang bị các kiến thức về việc chọn mẫu, tính ngẫu nghiên trong trong chọn mẫu, nguyên tắc ngẫu nhiên hóa. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 37 1

 • Chọn đề tài trong Nghiên cứu khoa học giáo dục

  Vấn đề nghiên cứu là điều chưa biết, hoặc chưa biết thấu đáo về bản chất, là một câu hỏi cần giải đáp trong nghiên cứu. Từ vấn đề nghiên cứu này sẽ nảy sinh đề tài khoa học. hãy tham khảo tài liệu Chọn đề tài trong Nghiên cứu khoa học giáo dục để nắm bắt nội dung chi tiết.

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 1

 • Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu

  Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu dưới đây sẽ trình bầy một số suy nghĩ về kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây dựng mẫu. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p caodangnghe 23/10/2018 35 0

 • Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

  Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học giúp bạn có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình làm đề tài nghiên cứu khoa học.

   4 p caodangnghe 22/10/2018 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật