• Giả thuyết và giả thiết trong nghiên cứu khoa học

  “Giả thuyết” và “giả thiết” là hai khái niệm có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Đáng tiếc, trong thực tế vẫn có nhiều nhà khoa học còn sử dụng lẫn lộn hai khái niệm này. Trong bài viết dưới đây, tác giả mong muốn làm rõ sự phân biệt về ý nghĩa và cách sử dụng trong NCKH, góp phần phát triển những cơ sở lý thuyết về phương pháp luận và kỹ năng NCKH...

   5 p caodangnghe 22/10/2018 15 0

 • Đề cương nghiên cứu chi tiết dự tuyển nghiên cứu sinh:...

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương nghiên cứu chi tiết dự tuyển nghiên cứu sinh: Quản lý chất lượng đào tạo các Trung tâm dạy nghề khu vực nông thôn Nam Bộ theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể trình bày về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đề tài, khái niệm liên quan đến đề tài,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Đề cương luận án Tiến sĩ: Bảo đảm chất lượng đào tạo...

  Mục đích của Đề cương luận án Tiến sĩ: Bảo đảm chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ là xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp bảo đảm chất lượng đào tạo của TTDN công lập, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề của TTDN công lập, đáp ứng yêu cầu lao động nông thôn vùng Đông Nam Bộ.

   49 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp cử nhân Y...

  Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp cử nhân Y tế công cộng dưới đây gồm 6 phần. Nội dung trình bày về cách viết tổng quan tài liệu, hướng dẫn viết đề cương dự án, xây dựng đề cương nghiên cứu, đánh giá chương trình y tế quốc gia - chương trình nâng cao sức khỏe, phát triển thử nghiệm sản phẩm truyền thông, hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp.

   62 p caodangnghe 22/10/2018 22 0

 • Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu - PGs. Phạm Văn Kim

  Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu trình bày về ý tưởng để chọn đề tài nghiên cứu, cách xây dựng đề cương nghiên cứu, các loại đề cương nghiên cứu, đề cương nghiên cứu tổng quát, đề cương chi tiết. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc...

  Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương kết cấu gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận đánh giá kết quả học tập của sinh viên, thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập tại trường CĐ sư phạm trung ương, một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá.

   151 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Mẫu báo cáo khoa học

  Mẫu báo cáo khoa học dưới đây giúp người tham khảo biết được cách tóm tắt, trình bày nội dung, phần tài liệu tham khảo và trích dẫn để sao cho bài báo cáo khoa học theo đúng quy chuẩn đề ra.

   2 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Hội thảo “Phương pháp xây dựng đề cương luận án nghiên...

  Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ, giảng viên chuẩn bị làm nghiên cứu sinh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo “Phương pháp xây dựng đề cương luận án nghiên cứu Tiến sĩ”. Mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Hướng dẫn về đề cương nghiên cứu luận văn Thạc sĩ - ĐH...

  Luận văn thạc sĩ là một nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề và/hay trả lời câu hỏi nghiên cứu mà học viên quan tâm dựa trên nền tảng các kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo tương ứng. Đề cương nghiên cứu là một bản mô tả chi tiết về những gì học viên muốn lý giải hoặc đề xuất; tính hợp lý và tính khả thi của dự án nghiên cứu; các nội dung và...

   4 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Tóm tắt các bước trong quy trình nghiên cứu

  Tóm tắt các bước trong quy trình nghiên cứu gồm: Chọn đề tài nghiên cứu, hình thành câu hỏi/giả thuyết nghiên cứu, đọc các tài liệu đã có, giải thích các khái niệm, thao tác hoá các khái niệm, thiết kế nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thu thập thông tin,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 22/10/2018 22 0

 • Bài giảng chương 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên...

  Bài giảng chương 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học dưới đây trình bày thế nào là đề cương nghiên cứu khoa học, phân loại đề cương nghiên cứu khoa học, phương pháp xây dựng câu hỏi nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả...

  Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận. Tài liệu gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá...

   9 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật