• Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Nguyễn Quốc Khánh

  Mời các bạn tham khảo Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng TMCP Tp.HCM với 3 chương trình bày về cơ sở lý luận về quản lý vốn tự có của NHTM, thực trạng quản lý vốn tự có tại các NHTMCP TP.HCM, đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các NHTMCP TP.HCM.

   190 p caodangnghe 04/08/2018 19 0

 • Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật -...

  Sau đây là Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật gồm 3 phần trình bày nội dung về hiện trạng công tác dạy nghề Việt Nam, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hoàn thành luận văn tốt nghiệp được tốt hơn.

   7 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật - Đặng Văn...

  Dưới đây là Luận án thạc sĩ khoa học với đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và những giải pháp nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình bày về hiện trạng ngành dạy nghề Việt Nam và xu hướng phát triển, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những giải pháp nhằm phát triển công...

   66 p caodangnghe 04/08/2018 23 1

 • Khái niệm Nghiên cứu khoa học

  Khái niệm Nghiên cứu khoa học gồm 6 chương trình bày về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học, phương pháp khoa học, "vấn đề" nghiên cứu khoa học, thu thập tài liệu và đặt giả thuyết, phương pháp thu thập số liệu, cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

   70 p caodangnghe 02/08/2018 10 0

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2018 20 0

 • Thông tư số 44/29/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 44/29/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung, quy định cụ thể trong thông tư này.

   123 p caodangnghe 09/05/2018 10 0

 • Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và quản lý sử dụng tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

   2 p caodangnghe 09/05/2018 11 0

 • Thông tư số 43/2009/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 43/2009/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung, quy định cụ thể trong thông tư này.

   170 p caodangnghe 09/05/2018 19 0

 • Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn...

  Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1945-1975 thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp Việt Nam chính quy Việt Nam chính quy trong kháng chiến chống Pháp & chống Mỹ (ở miền Bắc).

   18 p caodangnghe 09/05/2018 18 0

 • Giáo trình Phương pháp giảng dạy

  Giáo trình "Phương pháp giảng dạy" này nhằm mục đích thống nhất và hệ thống những vấn đề dạy học của người giáo viên kỹ thuật chuyên nghiệp và giúp sinh viên làm tài liệu học tập. Giáo trình này chia làm bốn chương: Chương 1 thiết kế công tác dạy học, chương 2 phương tiện dạy học, chương 3 phương pháp dạy học, chương 4 kiểm tra đánh giá dạy học.

   153 p caodangnghe 09/05/2018 34 0

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với đề tài "Lịch sử & hình ảnh lịch sử trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai”. Mục đích của bài tiều luận này nghiên cứu lịch sử của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với...

   22 p caodangnghe 09/05/2018 24 0

 • Thông tư số 10/2011/TT-BTC

  Thông tư số 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong thông tư này.

   47 p caodangnghe 09/05/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật