• Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - ThS....

    Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính trình bày về cấu trúc tổng quát một đề tài KHGD, phần mở đầu cho một đề tài KHGD, phân biệt khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong đề tài KHGD, điều cần lưu ý khi đặt tên đề tài KHGD, giả thuyết nghiên cứu trong đề tài KHGD, các phán đoán thông dụng khi viết giả thuyết...

     29 p caodangnghe 05/09/2018 28 0

  • Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học - PGS. Phạm Văn Kim

    Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học đó là: Chọn đề tài nghiên cứu, tra cứu tư liệu, lập đề cương nghiên cứu, đăng ký xin kinh phí và bảo vệ đề cương, tiến hành thí nghiệm, phân tích số liệu và tổng kết thí nghiệm, viết bài báo khoa học, viết luận văn tốt nghiệp, trình bày chuyên đề trước đám đông (seminar), viết bài chuyên khảo.

     9 p caodangnghe 05/09/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật