• Một số điều cần biết về nghiên cứu và viết luận văn...

  Mục đích của làm luận văn tốt nghiệp là rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi phương diện. Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Phát huy tính độc lập, sáng tạo và tự nghiên cứu để tạo ra một sản phẩm, một báo cáo trình bày hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo Một số điều cần biết về nghiên cứu và viết luận văn...

   9 p caodangnghe 22/10/2018 24 1

 • Quyết định số 1655/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH năm 2011

  Quyết định số 1655/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH năm 2011 về việc Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ.

   35 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Hướng dẫn quy cách viết luận văn Thạc sĩ khoa học Kinh tế

  Hướng dẫn quy cách viết luận văn Thạc sĩ khoa học Kinh tế dưới đây trình bày về quy mô và cấu trúc của luận văn, quy định về hình thức trình bày,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p caodangnghe 22/10/2018 23 1

 • Yêu cầu đối với luận án Tiến sĩ

  Yêu cầu đối với luận án Tiến sĩ được trích từ quy chế đào tạo Tiến sĩ (Ban hành kèm Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009) và trích dự thảo lần 2 thông tư (Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trình bày về luận án Tiến sĩ...

   3 p caodangnghe 05/08/2018 20 0

 • Quy định về đồ án tốt nghiệp - Bộ môn CN thực phẩm

  Quy định về đồ án tốt nghiệp cho sinh viên bộ môn CN thực phẩm trình bày về yêu cầu chung, một số quy định về bản thuyết minh, yêu cầu khi bảo vệ, yêu cầu về bản vẽ đối vối đề án thiết kế,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   11 p caodangnghe 05/08/2018 21 0

 • Hướng dẫn viết luận văn báo cáo nghiên cứu - ĐH Y tế công...

  Hướng dẫn viết luận văn báo cáo nghiên cứu của trường ĐH Y tế công cộng dành cho học viên Cao học và chuyên khoa I trình bày nội dung giới thiệu về báo cáo nghiên cứu và luận văn, tổng quan về tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận, kết luận, kiến nghị, hình thức trình bày báo cáo nghiên cứu luận văn. Mời các bạn đón đọc để giúp ích cho việc hoàn thành...

   22 p caodangnghe 05/08/2018 22 0

 • Kỹ năng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...

  Khoá đào tạo “Kỹ năng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008" được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những thông tin và kiến thức cơ bản trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp.

   1 p caodangnghe 05/08/2018 20 0

 • Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ

  Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số:45 /2008/QĐ-BGD ĐT ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày về những quy định chung, cơ sở đào tạo, tuyển sinh, chương trình tổ chức đào tạo, thanh tra - kiểm tra - giải quyết khiếu nại - tố cáo và xử lý vi phạm.

   23 p caodangnghe 05/08/2018 21 0

 • Một số điều cần biết về nghiên cứu và viết luận văn...

  Mục đích của làm luận văn tốt nghiệp là rèn luyện kỹ năng chuyên môn tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi phương diện, rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc, phát huy tính độc lập sáng tạo và tự nghiên cứu để tạo ra một sản phẩm một báo cáo trình bày hoàn chỉnh. Mời các bạn tham khảo Một số điều cần biết về nghiên cứu và viết luận văn Thạc...

   8 p caodangnghe 05/08/2018 21 0

 • Hướng dẫn thực hiện luận văn Thạc sĩ

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình làm luận án. Dưới đây là Hướng dẫn thực hiện luận văn Thạc sĩ trình bày về cách trình bày chung, bố cục, soạn thảo văn bản, cách viết tắt, đánh số thứ tự bảng biểu, lời cảm ơn, danh mục các từ viết tắt, phần mở đầu, phần nội dung, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo.

   23 p caodangnghe 05/08/2018 23 1

 • Đào tạo Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương trình Đào tạo Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trình bày nội dung về bộ phận quản lý đào tạo Tiến sĩ – Viện Đào tạo SĐH, tiến độ học tập nghiên cứu của NCS các khóa, quy chế mới về đào tạo Tiến sĩ, kế hoạch học tập nghiên cứu của NCS K30, account NCS.

   25 p caodangnghe 05/08/2018 21 0

 • Kết quả khảo sát nghiên cứu sinh và một số kiến nghị...

  Dưới đây là Kết quả khảo sát nghiên cứu sinh và một số kiến nghị đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sỹ trình bày kết quả khảo sát theo 4 vấn đề trên và những kiến nghị đổi mới trong quản lý và hướng dẫn NCS: Tóm tắt kết quả khảo sát nghiên cứu sinh, tiến độ làm luận án của nghiên cứu sinh, khó khăn mà NCS gặp phải, nhận thức của NCS về luận án và lợi ích của...

   11 p caodangnghe 05/08/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật