• Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về...

  Mục tiêu Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật là trao đổi, nâng cao nhận thức của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về chính sách, pháp luật đối với người tàn tật/khuyết tật. Lấy ý kiến của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến dự án Luật người tàn tật/khuyết...

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 2

 • Xác định nội dung khảo sát đánh giá

  Mẫu Xác định nội dung khảo sát đánh giá với các nội dung: Mục tiêu chính sách và chất lượng, điều kiện đàm bào chất lượng, công tác quản lý chất lượng đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa...

  Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục giới thiệu một vài cách lập bảng thống kê, xử lý đơn giản. Mời các bạn tham khảo.

   13 p caodangnghe 23/10/2018 38 0

 • Một số phương pháp luận thống kê

  Một số phương pháp luận thống kê gồm 4 phần. Phần 1 trình bày về việc điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê. Phần 2: Biểu hiện mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong thống kê. Phần 4: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong tài khoản quốc gia.

   105 p caodangnghe 23/10/2018 35 0

 • Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục

  Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục trình bày nội dung về một số điểm cơ bản về phương pháp điều tra, hình thức câu hỏi trong điều tra bằng an-két, kỹ thuật thiết kế phiếu phỏng vấn, một số vấn đề khác cần lưu ý trong phương pháp điều tra, phương pháp trình bày bảng thống kê và xử lý số liệu.

   24 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Nhóm các phương pháp khảo sát thực tiễn trong nghiên cứu KHGD

  Các PPNC thường được sử dụng bao gồm: PPNC lí luận, nhóm các PPNC thực tiễn (PP Khảo sát bằng phiếu hỏi, PP tổng kết thực tiễn, PPNC điển hình…), PP dự báo, PP chuyên gia, PP thống kê toán học, PP thực nghiệm sư phạm, PP mô hình hóa (như mô hình hoạt dộng, mô hình nhân cách, mô hình đào tạo, mô hình giáo viên, mô hình quản lí…), PPNC sản phẩm. Trong đó nhóm các PP khảo sát thường xuyên...

   7 p caodangnghe 23/10/2018 34 0

 • Nghiên cứu khảo sát

  Mục đích của Nghiên cứu khảo sát là tìm hiểu các thành viên trong tập hợp đối tượng nghiên cứu bị ảnh hưởng như thế nào (thể hiện thông qua các biến số phụ thuộc như: Thành quả hứng thú với một môn học, thời gian tập trung, động lực, nhận thức và thái độ của CBCNV, giáo viên và học sinh đối với trường học, đánh giá các tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện bảo đảm chất...

   86 p caodangnghe 23/10/2018 37 0

 • Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định...

  Bài viết Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện tập trung giải quyết vấn đề làm thế nào để xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện và trung tâm tư liệu một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch bổ sung, biên mục và các chiến lược phát triển, chia sẻ nguồn...

   5 p caodangnghe 23/10/2018 33 0

 • Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu

  Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu trang bị các kiến thức về việc chọn mẫu, tính ngẫu nghiên trong trong chọn mẫu, nguyên tắc ngẫu nhiên hóa. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 37 1

 • Chọn đề tài trong Nghiên cứu khoa học giáo dục

  Vấn đề nghiên cứu là điều chưa biết, hoặc chưa biết thấu đáo về bản chất, là một câu hỏi cần giải đáp trong nghiên cứu. Từ vấn đề nghiên cứu này sẽ nảy sinh đề tài khoa học. hãy tham khảo tài liệu Chọn đề tài trong Nghiên cứu khoa học giáo dục để nắm bắt nội dung chi tiết.

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 1

 • Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu

  Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu dưới đây sẽ trình bầy một số suy nghĩ về kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây dựng mẫu. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p caodangnghe 23/10/2018 35 0

 • Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật trong trường Đại học Kỹ thuật, Công nghệ” trình bày mục tiêu nghiên cứu, nội dung quá trình nghiên cứu, kết quả dự kiến, thời gian dự kiến.

   6 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật