• Hướng dẫn cách viết báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu...

  Hướng dẫn cách viết báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của sinh viên trình bày hình thức của báo cáo, hướng dẫn các yêu cầu chủ yếu đối với các phần trình bầy nội dung của báo cáo.

   13 p caodangnghe 05/09/2018 22 0

 • Bài thực hành phương pháp nghiên cứu khoa học: Sự lựa chọn...

  Bài thực hành phương pháp nghiên cứu khoa học: Sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự của nhóm sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tìm hiểu sự lựa chọn nghề nghiệp quân sự của nhóm sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá - phân tích những nhân tố ảnh hưởng và dự báo xu hướng lựa chọn nghề nghiệp quân sự của nhóm sỹ quan Quân đội nhân dân...

   50 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

 • Đề tài: Lý thuyết về giả thiết và giả thuyết trong nghiên...

  Lý thuyết về giả thiết và giả thuyết trong nghiên cứu khoa học hệ thống một phần kiến thức về xây dựng giả thiết và giả thuyết trong nghiên cứu để tiến hành một đề tài khoa học. Chuyên đề đưa ra một số luận điểm cơ bản phân biệt khái niệm giả thiết và giả thuyết nghiên cứu với một số khái niệm chung của hệ thống thực hành nghiên cứu khoa học, làm cơ sở cho người...

   16 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp người tham khảo biết thêm về nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm giáo dục, phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

   4 p caodangnghe 18/08/2018 20 0

 • Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các...

  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội trình bày phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, phương pháp phỏng vấn bằng thư, phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại, phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp, phương pháp điều tra nhóm cố định, phương pháp điều tra nhóm chuyên đề. Mời các bạn đón đọc.

   18 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học này nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 23 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Kinh tế quốc dân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về khái niệm nghiên cứu khoa học, phương pháp diễn dịch, phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

   31 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Mời các bạn tham khảo giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học, phương pháp khoa học, vấn đề nghiên cứu khoa học, thu thập tài liệu và đặt giả thuyết, phương pháp thu thấp số liệu, cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu khoa học

   70 p caodangnghe 18/08/2018 21 0

 • Một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu...

  Một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục cảu ThS. Nguyễn Thiện Thắng trình bày nội dung về những vấn đề của nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, những nội dung cơ bản của hoạt động nghiên cứu khoa học, logic nghiên cứu đề tài trong lĩnh vực giáo dục.

   21 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Báo cáo Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên...

  Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học trình bày về các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch thực hiện, các nguồn tài liệu, cấu trúc của một báo cáo khoa học, kiểu trình bày.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm 6 chương trình bày nội dung về cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu, phương pháp thu thập số liệu, thu thập tài liệu và đặt giả thuyết, vấn đề nghiên cứu khoa học, phương pháp khóa học, khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học.

   70 p caodangnghe 18/08/2018 26 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - La Hồng Huy

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục với 3 chương trình bày nội dung về cấu trúc logic quá trình hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục.

   29 p caodangnghe 18/08/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật