• Xây dựng luận điểm khoa học

    Tài liệu Xây dựng luận điểm khoa học trình bày nội dung về khái niệm luận điểm khoa học, vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, suy luận quy nạp, phán đoán phức, phán đoán đơn, bản chất logic giả thuyết khoa học. Mời các bạn tham khảo.

     9 p caodangnghe 18/08/2018 5 0

  • Đề cương Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS....

    Dưới đây là Đề cương Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trình bày các khái niệm và bản chất logic của nghiên cứu khoa học (NCKH), phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, thu thập và định hướng xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài, hướng dẫn cách viết, trình bày luận văn thạc sĩ và kỹ năng thuyết trình.

     12 p caodangnghe 18/08/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật