• Báo cáo môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học: Sản phẩm...

  Báo cáo môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học: Sản phẩm của nghiên cứu khoa học trình bày nội dung về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học. Mời các bạn đón đọc.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 2 - TT...

  Nối tiếp tập 1 Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 2 trình bày nội dung về kinh tế tri thức giáo dục đào tạo phát triển, vai trò của khoa học cơ bản trong nền kinh tế tri thức, kinh tế tri thức - vai trò doanh nghiệp, nâng cao vai trò nhà nước và pháp luật trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức Việt Nam,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.

   154 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 1 - TT...

  Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 1 trình bày nội dung về xu hướng phát triển kinh tế tri thức, tri thức phát triển trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa và nền kinh tế dựa trên tri thức, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ,... Mời các bạn đón đọc.

   173 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật