• Mẫu Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học...

  Mẫu Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở dưới đây trình bày quy định soạn thảo văn bản, trình bày bìa báo cáo theo hướng dẫn, trình tự và cách trình bày các mục trong bài.

   4 p caodangnghe 22/10/2018 25 0

 • Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

  Hãy tham khảo Mẫu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trình bày về tên đề tài, thời gian thực hiện, chủ nhiệm đề tài, cán bộ tham gia nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu đề tài, nội dung thực hiện đề tài.

   5 p caodangnghe 22/10/2018 24 1

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên

  hãy tham khảo Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên dưới đây trình bày các kiến thức về trình tự logic của nghiên cứu khoa học, cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, một số kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa sinh học sinh viên.

   6 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Mẫu phiếu Đăng ký đề tài sinh viên

  Mẫu phiếu Đăng ký đề tài sinh viên dưới đây trình bày về tên chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì đề tài, cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu, các yêu cầu kinh tế kỹ thuật,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   4 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Mẫu Biên bản nghiệm thu

  Mới các bạn cùng tham khảo Mẫu Biên bản nghiệm thu dưới đây để có thêm tài liệu giúp ích cho việc lập biên bản nghiệm thu.

   2 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Mẫu Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công...

  Mẫu Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp sinh viên gồm thông tin chung, nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có, nội dung chưa hoàn thành, kinh phí đã chi cho các nội dung đã quyết toán. Mời các bạn tham khảo.

   1 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Một vài điểm cần lưu ý khi viết thuyết minh đề tài

  Một vài điểm cần lưu ý khi viết thuyết minh đề tài đó là: Viết tên đề tài, mục tiêu của đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài, tính cấp thiết của đề tài, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu - kỹ thuật sử dụng. Mời các bạn đón đọc.

   3 p caodangnghe 05/09/2018 27 0

 • Đề tài: Giải pháp để nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên...

  Mời các bạn tham khảo đề tài: Giải pháp để nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên khối kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam trong những năm gần đây trình bày nội dung về một số cơ sở lý luận về đề tài nghiên cứu, thực trạng về kĩ năng mềm của sinh viên khối kinh tế và quản trị kinh doanh ở việt nam hiện nay, một số giải pháp nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên.

   28 p caodangnghe 18/08/2018 21 1

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - NXB Khoa học và...

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu giúp ích cho quá trình làm nghiên cứu khoa học. Dưới đây là Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày nội dung cơ bản về nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu, thông tin tổng quan, kế hoạch triển khai nghiên cứu, viết khoa học, một số dạng tài liệu khoa học.

   161 p caodangnghe 18/08/2018 23 0

 • Bài thuyết trình: Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học...

  Bài thuyết trình: Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học trình bày nội dung về cấu trúc của một công trình NCKH gồm những nội dung cơ bản nào, cách chọn và đặt tên cho một đề tài NCKH, các bước thực hiện một đề tài NCKH, có những phương pháp NCKH nào,... Mời các bạn đón đọc để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p caodangnghe 18/08/2018 20 0

 • Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - TS....

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Dưới đây là Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên do TS. Lê Nết biên soạn trình bày về cách chọn đề tài, tìm tài liệu nghiên cứu, soạn đề cương, viết, đưa ra một số quy tắc chung có thể khiến bài NCKH trở nên hấp dẫn hơn.

   6 p caodangnghe 18/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật