• Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết

  Sau khi tham khảo tài liệu Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết người học hiểu được các khái niệm về cơ sở lý thuyết và tầm quan trọng của cơ sở lý thuyết dối với nghiên cứu. Các cách thức tìm kiếm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu. Mục tiêu và quá trình nghiên cứu tài liệu. Hai phương thức và ba mức độ của nguồn dữ liệu thứ cấp,... Tham khảo để nắm...

   17 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • A Guide to Writing the Dissertation Literature Review

  Writing a faulty literature review is one of many ways to derail a dissertation. This article summarizes some pivotal information on how to write a high-quali ty dissertation literature review. It begins with a discussion of the purposes of a review, presents taxonomy of literature reviews, and then discusses the steps in conducting a quantitative or qualitative literature review. The article concludes with a discussion of common mistakes and a framework for the self-evaluation of a...

   13 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of...

  This paper introduces a framework for conducting and writing an effective literature review. The target audience for the framework includes information systems (IS) doctoral students, novice IS researchers, and other IS researchers who are constantly struggling with the development of an effective literature-based foundation for a proposed research.

   32 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Tổng quan hệ thống quản lý giáo dục đào tạo theo chuẩn ISO...

  Phần mềm quản lý chuẩn đào tạo nghề theo ISO 9001- 2008 là 1 system gồm nhiều gói ứng dụng bên trong được phát triển trên nền tảng web java (J2EE), các component tích hợp bao gồm cả web , application & window services. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tổng quan hệ thống quản lý giáo dục đào tạo theo chuẩn ISO 9001 - 2008.

   32 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Luận án: Tổng quan nghiên cứu về quản lý chất lượng đào...

  Luận án: Tổng quan nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trình bày về những vấn đề mà đề tài luận án cần giải quyết, những vấn đề chưa được đề cập nghiên cứu, tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án.

   28 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • How To Conduct A Literature Review In 5 Easy Steps

  A literature review has many purposes behind it, some does it to provide background information about the research work done by the scholars and authors while in the scientific literature review, it is done to highlight the similar form of research work done and what can be done to do a further research work. No matter, for what purpose the literature review has been conducted, no research work is complete without writing a literature review which acts as a stand-alone document in any...

   21 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Viết luận văn: Tổng luận về nghiên cứu (Kỳ 1)

  Dưới đây là cách Viết luận văn: Tổng luận về nghiên cứu trình bày nội dung về khái niệm nghiên cứu, phân loại nghiên cứu, tiêu chuẩn chung và chuyên môn của nhà nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu nghiên cứu, tiến trình nghiên cứu, các thành phẩm nghiên cứu.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật