• Xây dựng luận điểm khoa học - Huỳnh Ngọc Long

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Xây dựng luận điểm khoa học trình bày về khái niệm luận điểm khoa học, quá trình xây dựng luận điểm khoa học, vấn đề khoa học, các tình huống của vấn đề khoa học, phương pháp phát hiện vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, bản chất logic của giả thuyết khoa học.

   16 p caodangnghe 05/08/2018 22 0

 • Viết bài báo cáo khoa học bài giảng: Phương pháp nghiên cứu...

  Viết bài báo cáo khoa học bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về cách viết tên bài báo cáo, viết địa chỉ tác giả, cách viết tóm lược, cách viết tài liệu tham khảo, phần cảm tạ, kết luận và đề nghị, trình bày kết quả và thảo luận. Mời các bạn đón đọc.

   54 p caodangnghe 05/08/2018 21 0

 • Báo cáo luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục - Ngô Phan Anh Tuấn

  Mục đích báo cáo luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục do Ngô Phan Anh Tuấn nghiên cứu về đề tài: Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ là xây dựng luận cứ, luận chứng khoa học về ĐBCL đào tạo ở các TTDN công lập, trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất được các giải pháp ĐBCL đào tạo, nhằm duy trì và từng bước nâng...

   51 p caodangnghe 05/08/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật