• Đề tài: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện...

  Đề tài: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM tại công ty cổ phần SIVICO gồm 3 phần với các nội dung như: cơ sở lý luận, đặc điểm TQM, so sánh TQM với một số hệ thống quản lý chất lượng khác, vì sao doanh nghiệp lựa chọn TQM, triển khai áp dụng TQM trong doanh nghiệp, hoạch định chất lượng, xây dựng hệ thống chất lượng.

   41 p caodangnghe 05/08/2018 20 0

 • Một số vấn đề lý luận về quản lý đào tạo và quản lý...

  Với mục đích dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo nghề của trường CĐCN - ĐHĐN, chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường trong giai đoạn hiện nay. Tham khảo để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung.

   30 p caodangnghe 05/08/2018 21 1

 • Phân biệt các mô hình quản lý chất lượng: ISO-9000, (TQM),...

  Dưới đây là các câu hỏi đề cương về quản lý chất lượng như: Mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM), hệ thống thực hành quản lý tốt (GMP, hệ thống phân tích xác định kiểm soát các điểm nguy hại trọng yếu trong quá trình chế biến thực phẩm (HACCP, nhà nước có vai trò gì trong việc đưa ra các mô hình quản lý chất lượng vào doanh nghiệp Việt Nam,... Mời các bạn đón đọc.

   3 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Quản lý đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm ở Trường...

  Mời các bạn tham khảo Quản lý đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm ở Trường Đại học KHXH và NV TP.Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp trình bày về cơ sở lý luận đề tài, Thực trạng quản lý đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm ở Trường Đại học KHXH và NV TP.Hồ Chí Minh, một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo Đại học hệ vừa...

   17 p caodangnghe 04/08/2018 19 0

 • Marketing dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại...

  Marketing dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đào tạo nhân lực dầu khí trình bày về cơ sở lý thuyết về dịch vụ và marketing dịch vụ. Vị trí, vai trò và ảnh hưởng của marketing dịch vụ đối với chất lượng đào tạo nghề trong cơ chế thị trường-hội nhập và phát triển, phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và chất lượng đào tạo tại trường...

   7 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng...

  Nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa trường dạy nghề với doanh nghiệp trình bày nội dung về cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp, phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo và sự liên kết giữa trường và doanh nghiệp tại các trường dạy...

   10 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Phân tích tình hình đào tạo và đào tạo nâng cao giáo viên...

  Phân tích tình hình đào tạo và đào tạo nâng cao giáo viên dạy nghề nhằm rút ra biện pháp đào tạo nâng cao tốt hơn cho giáo viên các trường đào tạo nghề ở Việt Nam trình bày về cơ sở lý luận của công tác đào tạo nghề và đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam, phân tích việc đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam so sánh với việc đào tạo giáo viên dạy nghề ở Cộng hoà liên...

   7 p caodangnghe 04/08/2018 19 0

 • Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Vũ Thị Phương Anh

  Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Vũ Thị Phương Anh nghiên cứu về đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa các trường dạy nghề với doanh nghiệp trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp, phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo và...

   145 p caodangnghe 04/08/2018 22 1

 • Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công...

  Dưới đây là Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở mời các bạn tham khảo để có thể trình bày một bài luận văn một cách khoa học.

   4 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Quyết định số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

  Quyết định số 44/2007/TTLT - BTC - BKHCN Thông tư liên tịch "Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước". Hãy tham khảo để nắm những quy định chung, quy định thể, lập - thẩm tra - phê duyệt kinh phí, điều khoản thi hành.

   9 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Các nội dung chi cho đề tài khoa học

  Theo Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 và dự thảo Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 44 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN sẽ chi cho các chuyên đề khoa học, chuyên gia, phân định nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nội dung chi của các đề tài, dự án KH và CN.

   7 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Võ Thị Bích Hạnh

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Võ Thị Bích Hạnh nghiên cứu về đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại TTDN ở TP.HCM trình bày nội dung về cơ sở lý luận đề tài, thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh, một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành...

   145 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật