• Thế nào là một bài báo khoa học - Nguyễn Văn Tuấn

  Bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một loại tiền tệ của giới làm khoa học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. Nhưng ngay cả trong giới khoa bảng và giáo sư đại học, có khá nhiều người vẫn chưa biết thế nào là một bài báo khoa học nghiêm chỉnh và...

   17 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu...

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội - ThS. Đỗ Văn Tuấn trình bày nội dung về quản lý đào tạo trong các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội, một số biện pháp quản lý đào tạo ở các trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

   8 p caodangnghe 22/10/2018 19 1

 • Thực trạng điều kiện bảo đảm chất lượng các Trung tâm...

  TTDN Định Quán là một trong 10 trung tâm được chọn tiến hành kiểm định chất lượng dạy nghề thí điểm của cả nước. Bên cạnh việc tìm kiếm, lựa chọn những mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn phù hợp, cần phải hết sức quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo để từng bước tạo dựng thương hiệu của trung tâm. Để làm tốt công tác tự kiểm định chất...

   10 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • Phương pháp viết một bản báo cáo

  Để có Phương pháp viết một bản báo cáo người viết báo cáo phải xác định được mục đích yêu cầu của bản báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở xây dựng đề cương báo cáo. Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục thích hợp, xây dựng một bố cục thích hợp.

   41 p caodangnghe 22/10/2018 19 0

 • Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề

  Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề dưới đây trình bày một số gợi ý về cách trình bày và bố cục báo cáo chuyên đề khoa học. Mời các bạn tham khảo để giúp ích cho quá trình viết báo cáo chuyên đề.

   16 p caodangnghe 22/10/2018 22 0

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề với mục đích xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn và đề xuất giải pháp BĐCL đào tạo của TTDN công lập, nhằm từng bước nâng cao CLĐT nghề cho lao LĐNT vùng ĐNB. Trong chuyên đề này tác giả tập trung nghiên cứu và tổng quan các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan và thực trạng có liên quan đến khách...

   28 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Các mâu thuẫn trong đào tạo nghề lao động nông thôn của TTDN...

  Vùng Đông Nam Bộ đang đối mặt với vấn đề thiếu lao động có tay nghề và thừa lao động nhập cư; việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao chưa được chú trọng thỏa đáng. Số lượng và quy mô các trung tâm dạy nghề (TTDN) tăng nhanh, nhất là các TTDN công lập ở vùng nông thôn. Nhưng theo phản ánh của dư luận xã hội, hiện nay công tác quản lí chất lượng của TTDN công lập còn nhiều...

   14 p caodangnghe 22/10/2018 20 0

 • Báo cáo chuyên đề: Quản lý nhà trường GDNN ở một số...

  Báo cáo chuyên đề: Quản lý nhà trường GDNN ở một số nước châu Á-TBD, châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam dưới đây trình bày các kiến thức về quản lý và sự chuyển đổi của các mô hình quản lý, nhà trường và các mô hình quản lý nhà trường, quản lý nhà trường GDNN ở một số nước trên thế giới,... Mời các bạn tham khảo.

   113 p caodangnghe 22/10/2018 20 1

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Hướng dẫn viết đề cương đề tài nghiên cứu

  Hướng dẫn viết đề cương đề tài nghiên cứu dưới đây trình bày về cách trình bày trang bìa, đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu đề tài, dự trù kinh phí - nhân lực - công cụ - trang thiết bị,... Mời các bạn tham khảo.

   7 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Tổng quan về đảm bảo chất lượng trong GDĐH Việt Nam - TS....

  Tổng quan về đảm bảo chất lượng trong GDĐH Việt Nam của TS. Huỳnh Văn Thông trình bày nội dung về bối cảnh khởi đầu, khung pháp lý hiện hành, bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, tiến trình đảm bảo chất lượng bên trong và kiểm định chất lượng từ bên ngoài, vận dụng ISO phù hợp trong môi trường giáo dục, quy trình tự đánh giá.

   11 p caodangnghe 18/08/2018 21 0

 • Tổng quan một vấn đề nghiên cứu bằng Tiếng Anh

  Mời các bạn tham hảo tài liệu Tổng quan một vấn đề nghiên cứu bằng tiếng Anh này giúp người tham khảo hiểu hơn về cách Literature Review, Identifying a topic, A researchable topic, Purpose of literature review, Steps in conducting a literature review, A Priority for resources in the literature, Literature review in quantitative research method, Literature review in mixed research method, A Model for writing literature review.

   11 p caodangnghe 18/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật