Tuyển tập các báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học năm 2003

Tuyển tập các báo cáo khoa học của Hội nghị khoa học năm 2003 được chia thành 3 lĩnh vực chính: Điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn thông - Tự động hóa, cơ khí - Vũ khí - Kỹ thuật công binh, Hóa học - Vật liệu - Môi trường.