Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp - GS.TS. Đặng Vũ Bình

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận. Tài liệu gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp. Phần thứ hai: Hướng dẫn viết báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo.