Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu

Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu gồm 8 bài trình bày nội dung về mở các tệp tin dữ liệu, cửa sổ Data Editor, các phép biến đổi dữ liệu, điều khiển file và biến đổi file, làm việc với kết xuất, kết xuất mẫu,... Mời các bạn đón đọc.