Hội thảo “Phương pháp xây dựng đề cương luận án nghiên cứu Tiến sĩ” với Giáo sư trường ĐH Massey

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ, giảng viên chuẩn bị làm nghiên cứu sinh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo “Phương pháp xây dựng đề cương luận án nghiên cứu Tiến sĩ”. Mời các bạn tham khảo.