Công văn số 3431/BVHTTDL-TCCB

Công văn số 3431/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.