Công văn số 1158/UBDT-TCCB

Công văn số 1158/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.