Công văn số 1062/SNV-CCVC

Công văn số 1062/SNV-CCVC về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.