Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu

Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên của mẫu trang bị các kiến thức về việc chọn mẫu, tính ngẫu nghiên trong trong chọn mẫu, nguyên tắc ngẫu nhiên hóa. Mời các bạn tham khảo.