Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Yến

Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Trần Thị Yến nghiên cứu về đề tài: Giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp người tham khảo có thêm kiến thức về các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu, đặc điểm trường phổ thông và trường Phổ thông ngoài công lập, các nội dung chính của xã hội hóa giáo dục, khái quát tình hình giáo dục và đào tạo BR-VT, nhận thức về xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển trường phổ thông ngoài công lập, thực trạng trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh BR -VT, thực trạng XHHGD để phát triển trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh BR-VT.