Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Kinh tế quốc dân

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về khái niệm nghiên cứu khoa học, phương pháp diễn dịch, phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.